Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin

Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin
Sequel of Bubuki Buranki.
List episode
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1